Bouwkundig opnamerapport

Bouwkundig rapportEen bouwtechnische inspectie van de woning of het appartement zal leiden tot een bouwkundig opnamerapport. Het is in dit opnamemoment dat de bouwtechnisch inspecteur alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud registreert. Op deze wijze zal er een duidelijk inzicht worden verschaft in de bouwtechnische staat van de woning. Het definitieve rapport conformeert zich aan de richtlijnen van de NHG.

De hypotheekverstrekker stelt een dergelijk bouwkundig rapport van de woning verplicht. Doel is om de hypotheekverstrekker inzicht te geven in gebreken en achterstallig onderhoud van het casco, en de daarbij horende herstelwerkzaamheden en de herstelkosten die meegefinancierd dienen te worden. Dit rapport is overzichtelijk en volstaat als aankoopkeuring voor als u bijvoorbeeld een nieuw huis op het oog heeft.

De prijs van een bouwkundig opnamerapport is afhankelijk van de grootte van de woning en start bij een bedrag van € 275,-. Voor informatie omtrent een bouwkundige inspectie kunt u contact opnemen met ons...

    Koopmansstr. 5J 2288BC Rijswijk Tel 070-3640030
 plattegrond